Tó kezdőkép 1 Tó kezdőkép 2 Tó kezdőkép 3 Tó kezdőkép 4

Horgászrend

Horgászrend

Horgászrendek

A földesi horgásztó horgászrendje

2020. február 1-jén lép hatályba.

			
			
	A Földesi Horgász Egyesület, mint a Földesi horgásztó (víztérkód: 09-014-1-4) halgazdálkodásra jogosultja (4177 Földes, Hrsz. 062/2.) az alábbi Horgászrendet adja ki, amelyet mind az egyesületi (tagi) horgászoknak, valamint a napijegyes horgászoknak a hatályos jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben szigorúbb előírásokat kell betartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól. 
Szabályaink a horgászat igazi célját igyekeznek segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást. Mindezeken kívül törekedtünk rá, hogy olyan szabályrendszert alkossunk, amely igyekszik megoldást találni, amely megvédeni a Földesi Horgász Egyesület halállományát, és amely a tisztességes, sportszerű horgászt a legkevésbé korlátozza. Hisszük, hogy az alábbi szabályok a Földesi Horgász Egyesület halállományának hosszú távú érdekeit, és így a horgászok érdekeit szolgálják. 

1. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint e Horgászrend rendelkezéseit. 

2. A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén az állami horgászjegy és fogási napló, valamint területi jegy minden esetben megküldésre kerül a halgazdálkodási hatóságnak, a Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén a területi jegy a fegyelmi bizottság döntéséig visszatartásra kerül! 

3. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Földesi Horgász Egyesület közgyűlési döntése alapján kaphat újra területi jegyet. 

4. A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. 

5. TILOS célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő hal) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában-érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani. 

6. A felnőtt jegyet váltott horgász 2 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval horgászhat, melyekkel naponta legfeljebb 2 db darabszám-korlátozással védett őshonos halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, amely nem lépheti át a 4 kg-os határt. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta (egyéb fehér halat) 3 kg-ot foghat. 

7. A női és ifjúsági jegyet váltott horgász 1 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval horgászhat, melyekkel naponta legfeljebb 1 db darabszám-korlátozással védett őshonos halat foghat, ebből legfeljebb 1 db tartozhat egy fajhoz, amely nem lépheti át a 2 kg-os határt. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta (egyéb fehér halat) 2 kg-ot foghat. 

8. A gyermek jegyet váltott horgász 1 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval tetszőleges módszerrel (fenekezés, úszózás) horgászhat, melyekkel a darabszám-korlátozással védett őshonos halfajokból nem tarthat meg, a darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 2 kg-ot foghat. 

9. A teljes jogú horgász (felnőtt) éves területi jegyet váltott horgász 2 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval horgászhat, melyekkel naponta legfeljebb 2 db darabszám-korlátozással védett őshonos halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz. Az év során összesen 25 db halat tarthat meg (ponty/amur). A ponty egyedsúlya nem lépheti át az 5 kg-os határt, az amur egyedsúlya nem lépheti át a 10 kg-os határt, valamint 1db tilalom és méretkorlátozás alá nem eső ragadozó halat. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta (egyéb fehér halat) 5 kg-ot foghat. A kvóta elérésekor további területi jegy váltására nincs lehetőség!

10. Az általános ifjúsági horgász (díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett) illetve a kedvezményezett egybotos horgász (hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életévbetöltésétől-18 éves korig, továbbá – igazoltan - mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személy) éves területi jegyet váltott horgász 1 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval horgászhat, melyekkel naponta legfeljebb 1 db darabszám-korlátozással védett őshonos halat foghat, ebből legfeljebb 1 db tartozhat egy fajhoz. Az év során összesen 10 db darabszám-korlátozással védett őshonos halat 30 kg súlyban tarthat meg. A ponty egyedsúlya nem lépheti át az 5 kg-os határt, az amur egyedsúlya nem lépheti át a 10 kg-os határt. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta (egyéb fehér halat) 3 kg-ot foghat. A kvóta elérésekor további területi jegy váltására nincs lehetőség!

11. A gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett, aki rendelkezik érvényes állami engedéllyel) éves területi jegyet váltott horgász 1 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval tetszőleges módszerrel (fenekezés, úszózás) horgászhat. Az év során összesen 3 db darabszám-korlátozással védett őshonos halat 6 kg súlyban tarthat meg. A ponty egyedsúlya nem lépheti át a 2 kg-os határt, az amur egyedsúlya nem lépheti át a 2 kg-os határt. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta (egyéb fehér halat) 1 kg-ot foghat. A kvóta elérésekor további területi jegy váltására nincs lehetőség!

12. 24 órás sport területi jeggyel darabszám-korlátozás alá tartozó illetve darabszám-korlátozással nem védett halakból nem tarthat meg! 

13. 12 órás sport területi jeggyel darabszám-korlátozás alá tartozó illetve darabszám-korlátozással nem védett halakból nem tarthat meg!

14. 24 órás sport harcsás területi jeggyel darabszám-korlátozás alá tartozó illetve darabszám-korlátozással nem védett halakból nem tarthat meg! 

15. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani.

16. A Földesi Horgász Egyesületi igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halászati őrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására. A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!

17. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 9-es számú mellékletében foglalt méretkorlátozások és fajlagos tilalmi idők (kivéve ponty halfajra) az érvényesek, valamint amur: 40 cm. Női, ifjúsági és gyerek jegyet váltott horgász harcsát nem tarthat meg!

18. A hal hosszúságát az orrcsúcstól a faroktőig kell mérni. 

19. A Földesi horgász tavon fogott 13/2001. (V.9) KÖM rendeletben leírt védett halfajokon kívül, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8-es számú mellékletében meghatározott őshonos halfajok közül megtalálható a compó (veszélyeztetett halfaj), a széles kárász (nem fogható) és a nyurgaponty, az idegenhonos halfajok közül koi ponty és a feketesügér (pisztráng sügér) halfajok is védettek, ezért e halfajokat TILOS megtartani! 

20. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen leölni, az őrháznál történő hitelesítést követően, az élő hal szállítása TILOS! 

21. A kifogott és szákba helyezett halat kicserélni TILOS! A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni. 

22. Haltartó használata kötelező, a kifogott halfajok helyi tárolása kizárólag olyan sűrű szövésű textilből készült „karikás” haltartó szákban, vagy pontyzsákban lehetséges, mellyel a hal életben tartása megoldható. A hal kantáron, szájbilincsen, drót haltartó szákban való tárolása tilos. A megfogott halakkal való kíméletlen bánásmód fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után!

23. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve harcsázásra (stupek behúzására). 

24. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen feldolgozni TILOS! 

25. Szemetes helyen horgászni! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt jelezni az őrnek, ezt követően a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemetes zsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. A horgászat közben vagy horgászat után keletkezett szemét hátra hagyása miatt a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy utólagosan is bevonásra kerülhet. 

26. Foglalt hely nincs, a mindenkori érkezési rend az irányadó. Napijegyes horgász csak az őrház felőli oldalon horgászhat.

27. Érkezéskor az éves területi jeggyel rendelkező horgászoknak a tagsági kártyát kérés nélkül le kell adni az őrházba.

28. Halvédelmi szempontból csak sűrű szövésű merítőhálóval, pontymatraccal/bölcsővel illetve fertőtlenítő meglétével lehet horgászni! Aki nem rendelkezik, ezek közül valamivel az nem horgászhat a tavon! Ez minden horgászra vonatkozik!

29. A megtartani nem kívánt őshonos halat vagy idegenhonos halat tilos letárolni még fotózás céljából is! 

30. Éves területi jeggyel rendelkező ifjúsági horgász éjszaka csak felnőtt éves területi jeggyel rendelkező horgásszal együtt horgászhat! Gyerek horgász, csak olyan felnőtt horgásszal horgászhat, aki rendelkezik érvényes állami horgászjeggyel.

31. A fogási naplóban rögzített hal(ak) dokumentálása minden esetben az őrházban történik!

32. Pergető horgászat megengedett csak az éves területi engedéllyel rendelkező horgászok részére! Pergető horgászmódszerrel kizárólag ragadozó hal tartható meg. Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos.(jogszabályi)

33. A horgász köteles a vízparton körültekintően közlekedni. Az engedélyben feltüntetett víz partján a magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.

34. Csónak használata tilos, kivéve (pl. vezetőség engedélyével, életmentés céljából versenyek alkalmával).


REGULI DE PESCUIT A Pământ	Asociația Pescarilor din Földes, în calitate de proprietar al iazului pescarilor Földesi (cod de suprafață: 09-014-1-4), a emis următorul ordin de pescuit (4177 Földes, Hrsz. 062/2.) Pe lângă legislația în vigoare, pescarii cu bilete de zi trebuie să respecte cerințe mai stricte, adaptate condițiilor locale. Lipsa de cunoaștere a regulilor nu scuză răspunderea.
	
	Regulile noastre urmăresc să promoveze scopul real al pescuitului: capturarea peștilor ca sport, manipularea blândă a peștilor prinși, petrecerea timpului liber din punct de vedere cultural și recreerea sănătoasă. În plus, ne-am străduit să stabilim un sistem de reguli care urmărește să găsească o soluție care să protejeze stocurile de pește ale Asociației Pescarilor Flandrați și care să reducă la minimum pescuitul echitabil și sportiv. Considerăm că următoarele reguli sunt în interesul pe termen lung al Asociației Pescarilor din Földesi și, prin urmare, interesează pescarii.

1. Pescarul trebuie să se familiarizeze cu CII din 2013 înainte de a începe pescuitul. Legea 133/2013 (XII. 29.) VM și dispozițiile prezentului ordin de pescuit.

2. CII 2013. și Legea 133/2013. (XII. 29.) Decretul VM, marca de pescuit de stat și jurnalul de captură, precum și biletul de zonă vor fi trimise Autorității de gestionare a pescuitului în toate cazurile, biletul pentru zonă va fi reținut până la decizia Comitetului de disciplină în caz de încălcare a prevederilor ordinului de pescuit! 

3. În cazul unei infracțiuni flagrante sau repetate, pescarul care a comis infracțiuni poate fi interzis pentru o perioadă mai lungă decât schimbarea biletului de zonă. În acest caz, după expirarea interdicției, pescarul nu poate re-achiziționa biletul numai în baza deciziei Adunării Generale a Asociației Pescarilor Földesi.

4. Răscumpărând Biletul Teritorial, proprietarul recunoaște că, în cazul unei suspiciuni încălcări a regulilor, titularul poate face fotografii, videoclipuri și înregistrări sonore în timp ce îndeplinește atribuțiile de pază și protejare a peștilor. Înregistrările de audit sunt gestionate în conformitate cu cerințele legale.

5. Este interzisă pescuitul specific pentru pești subdimensionate (sub-mărime, dar sub-mărime) sau care au o perioadă de captură închisă la momentul pescuitului, chiar și atunci când pescarul eliberează peștele. Dacă acești pești sunt prinși în mod accidental în mod repetat, ei trebuie să își schimbe metoda de pescuit și / sau locația de pescuit.

6. Un pescar de muște adulți poate pescui cu 2 tije de pescuit și 1 plasă de momeală de până la 1 m x 1 m la un moment pentru a prinde până la 2 specii protejate de pește indigen pe zi, până la 2 kg pe specie care nu depășește 4 kg limita de putere. Este permis maximum 3 kg pe zi (alți pești albi) de pește neprotejat.

7. Pescarul biletului pentru femei și tinere poate pescui cu 1 tijă de pescuit și 1 plasă de momeală de până la 1 m x 1 m la un moment pentru a prinde până la 1 număr de pești autohtoni protejați pe stoc, dintre care cel mult 1 pe specie Limita de 2 kg. Se pot prinde maximum 2 kg pe zi (alți pești albi) de pește neprotejat. 

8. Pescuitul cu schimb de copii cu 1 tijă de pescuit și 1 plasă de momeală de până la 1 m x 1 m în același timp (depunere, plutire), fără a se limita la numărul de specii indigene protejate prin numărul de pești pe zi kg primesc.

9. Nu puteți păstra o zonă de sport de 24 de ore pește limitat sau nerestricționat!

10. Nu puteți ține un sport de 12 ore cu pește limitat în zonă sau fără număr!

11. Nu puteți ține un sport de 24 de ore pe pești care sunt supuși unui bilet pentru zonă restricționat cantitativ sau fără număr!

12. Pescarul este obligat să poarte o balanță de pește, o bandă de măsurare, un stilou cu bilă și nu se poate șterge și o pungă de gunoi, a cărei existență poate fi verificată de către pescarul social, pescarul social. Pescarul este obligat să păstreze și să transporte peștele prins în conformitate cu legislația relevantă, ținând atenția cuvenită speciilor, mărimii și cantității sale.

13. Gărzile de pescuit ale Asociației Pescarilor Földesi (ecuson de serviciu) au dreptul să inspecteze și să rețină documentele, capturile, echipamentele, bagajele și vehiculele pescarului în conformitate cu reglementările în materie de pescuit și de aplicare a legii. Gărzile de pescuit, în calitate de polițiști, au dreptul la o protecție juridică sporită, iar măsurile lor sunt obligatorii!

14. Nr. 133/2013. (XII. 29.) al ministrului agriculturii (XII. 29.), restricțiile de mărime și perioadele specifice de interzicere (cu excepția speciilor de pește de crap) și Amur: 40 cm. Nu-ți poți ține pisica, pisica și peștișorul de tineret!

15. Lungimea peștelui se măsoară de la vârful nasului până la coadă. 

16. Prins pe lacul de pescuit Földesi 13/2001. (V.9), pe lângă speciile de pește protejate descrise în Decretul 133/2013. (XII. 29.) al ministrului agriculturii (XII. 29.), speciile de pește autohtone sunt componenta (peștele pe cale de dispariție), crapul mare (neprins) și crapul comun, crapul koi de pește extraterestru și peștele negru (bibanul de păstrăv) sunt protejate, deci aceste specii de pești sunt interzise!

17. Pescarul este obligat să ucidă orice pește prins sub restricțiile de mărime care sunt legal capturate și destinate a fi luate, chiar și pe malul apei, după autentificarea la magazie, transportul peștilor vii este interzis!

18. Este interzis să schimbați peștele prins și prins! Peștele care urmează să fie eliberat este eliberat cât mai curând posibil după captură.

19. Utilizarea rafturilor de pește este obligatorie, iar depozitarea locală a speciilor de pește prins este posibilă numai în rafturile „inelate” sau pungile de crap din materiale textile țesute cu densitate care pot menține peștii în viață. Este interzisă depozitarea peștilor pe căpăstru, lănci și curele de plasă. Tratamentul dur al peștilor prinși poate duce la acțiuni disciplinare!

20. Este interzisă utilizarea hrănitorului, cu excepția peștilor (tragerea stupelor).

21. Este interzisă prelucrarea pradei de pescuit pe terenul de pescuit până la sfârșitul pescuitului!

22. Pescuitul în gunoi! Pescarul trebuie să anunțe paznicul cu gunoiul și gunoiul găsit pe terenul de pescuit înainte de începerea pescuitului și, ulterior, să le colecteze într-o pungă de gunoi înainte de începerea pescuitului și să colecteze deșeurile generate în timpul pescuitului într-o pungă de gunoi și să le ia cu el atunci când pescuitul este finalizat. Lăsarea gunoiului lăsat în urmă în timpul sau după pescuit va determina retragerea biletului la fața locului sau poate fi retrospectivă.

23. Nu există spațiu ocupat, ordinea de sosire curentă va predomina. Pescarii cu bilete de zi pot pescui doar pe partea de gardă.

24. Doar pește cu plase dense, covor / leagăn sau dezinfectant pentru protecția peștilor! Cei care nu au unele dintre acestea nu pot pescui pe lac! Acest lucru se aplică tuturor pescarilor!

25. Nu depozitați pește autohton sau pește extraterestru pe care nu doriți să îl păstrați, chiar și pentru fotografie!

26. În toate cazurile, peștele (peștii) înregistrat în jurnalul de captură trebuie documentat în casa de pază!

27. Pescuitul de scufundare este permis numai pescarilor cu licență anuală de zonă! Numai peștii prădători pot fi reținuți prin metoda de capturare. Este interzis să păstrați peștele prins în afara cârligului și nu pe cap (legal)

28. Pescarul trebuie să facă prudență pe țărm. Este interzis să provoace daune proprietății private, bunurilor comerciale sau culturilor de pe malul apei indicate în autorizație. Autorul răspunde pentru aceste daune.

29. Utilizarea bărcilor este interzisă cu excepția (de exemplu, cu permisiunea conducerii, în timpul concursurilor de salvare a vieții).

Regimul de pescuit intră în vigoare la 1 februarie 2020.

Pescuit fericit de către Consiliul Colegiului Pescarilor Földesi!

			

MOHOSZ országos horgászrendje


A Magyar Országos Horgász Szövetség, a Megyei és Területi Horgász Szövetségek és Egyesületeik vízterületein és mindazon más vizeken, ahol ennek betartását előírják a következők a horgászat országos szabályai:A MOHOSZ Országos Horgászrendjének célja: elősegíteni a horgászat céljának érvényesülését, sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a vízterületeken a szabadidő kulturált eltöltését, a természetben való egészséges kikapcsolódást, a természeti értékek, a vízi, a vízparti környezet megóvását.A horgászatot törvények és egyéb jogszabályok szabályozzák.A vizek különböző méretűek és adottságúak ezért a horgászközösségek, a vízhasznosítók a helyi viszonyoknak, adottságoknak megfelelően további részletességgel szabályozzák helyi horgászrendek keretén belül a horgászatot. Az országos horgászrend a horgászközösség általános normáit és etikai szabályait rögzíti.Fontos tudni, hogy a helyi horgászrendek a használható horgászkészségeket, az alkalmazott módszereket és fogható mennyiségeket, horgászat más feltételeit is szigorúbban szabályozhatják. A törvényi meghatározások szerinti méretkorlátozások megváltoztatása, enyhítése és tilalmi idők alóli szakmai indokok alapján történő - egy évre szóló - mentesség csak a halászati hatóság hozzájárulásával lehetséges.I. A HORGÁSZAT JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓLA horgászat szabályozásának szintjei:

- Törvények (Országgyűlés)

- Egyéb jogszabályok, rendeletek (minisztériumok, önkormányzatok)

- Hatósági határozatok (pl. a halászati hatóság: a Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal)

- MOHOSZ Országos Horgászrendje

- Helyi horgászrendek (az adott víz horgászati-halászati hasznosítója helyi szabályai)

- Horgászetikai normákEgyes fontosabb jogszabályok megjelölése:

- a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (Hhtv.);

- a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet (vhr.);

- a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X.28.) FVM-KTM együttes rendelet és ennek a 88/2009. (VII.17.) FVM-KvVM rendelet módosítása;

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény;

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;

- a szabad vízen (a jégen) való tartózkodás alapvető szabályairól 46/2001.(XII. 27.) BM rendelet

- csónakok felszereltségéről és a vízi közlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet és melléklete a Hajózási Szabályzat;Az állami előírásokrólA horgászatot a halászatról és a horgászatról szóló hatályos törvény és kapcsolódó rendeletei és a horgászatra, valamint a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó egyéb jogszabályok szabályozzák. E szakasz végén a teljesség igénye nélkül, az adott időszakban a horgászatra vonatkozó néhány jogszabály is felsorolásra kerül.A halászatról, horgászatról szóló törvény és végrehajtási rendeletének néhány fontosabb tudnivalója a következő:

- Horgászni csak az jogosult, akinek érvényes állami horgászjegye és az adott vízre szóló területi engedélye van. (Hhtv. 18. §) E rendelkezés mindenkire vonatkozik pl. a házastársra, más családtagra és a vendégre is.

- Állami horgászjegyet csak olyan magyar állampolgár kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával, vagy az előző évi horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. A horgászjegyet igénylő személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a horgászattal, a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki. (Hhtv. 20.-21. §)

- Az állami horgászjegy külföldi állampolgár részére is kiadható. A külföldiek részére német és angol nyelvű állami horgászjegy is készül. A külföldi állampolgár nem köteles horgászvizsgát tenni. (Hhtv. 20. § (2) bek.)

- A gyermekhorgásznak 14. életévének betöltéséig térítésmentes állami gyermek horgászjegy váltható, mely gyermek területi engedéllyel együtt jogosít, felnőtt felügyelete mellett a horgászatra. A 14. életév betöltéséig nem, azt követően horgászvizsgát kell tenni. (Hhtv. 19. §, vhr. 10. § (5) bek.)

- A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani, legalább egy személyazonosságát igazoló okmányt, horgászati okmányait: állami horgászjegyét, horgászszervezeti tagságát igazoló horgászigazolványát, a vízre szóló területi engedélyét és fogási naplóját. Az ellenőrzésre jogosult személyek (halőr, mezőőr, valamint a rendőr és más hatósági közegek és a társadalmi halőr) felszólítására a horgásznak ellenőrzésre át kell adnia horgászati okmányait, igazolnia kell személyazonosságát és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászatra jogosító okmányok vagy a jogosultság hiányában, illetve ellenőrzési céllal azt a járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön feltartóztathatja, átvizsgálhatja és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetők ellen intézkedhet, a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyezteti, vagy visszahelyezi, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartja. (Hhtv. 18, 21.-22., 34. §)- Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászfelszerelést a jogosulatlanul és tiltott módon horgászótól minden esetben, a horgászásra jogosulttól akkor veheti el, ha az az elkövetett szabálytalanság tárgyi bizonyítékául szolgál (pl. gereblyéző felszerelés, stb.). Az elvett eszközről az ellenőrző személy átvételi elismervényt ad. Az ellenőrző személy a halvédelmi szabálysértést elkövető horgásztól állami horgászjegyet - a halászati hatósághoz történő továbbítás végett - és az adott vízterületre érvényes területi engedélyt elismervény ellenében bevonja és a területi engedély kiadójának megküldi, átadja. (Hhtv. 34. §)

- Egész évben tilos kifogni és megtartani a természetvédelmi célból védett és fokozottan védett halfajokat, felsorolásuk megtalálható az állami horgászjegyen. (Hhtv. 1., 38. §)

- A méretkorlátozással védett halfajokat azok fajlagos tilalmi időszakában tilos kifogni. A rendeletileg szabályozott tilalmi idők megtalálhatók az állami horgászjegyen. (Hhtv. 38., 39. §)

- A méretkorlátozással védett halfajokat csak akkor szabad kifogni, ha a meghatározott hosszméretet elérték. A legkisebb fogási méret a halak orr csúcsától a farokúszó tövéig mért testhosszúsága. A méretek felsorolása olvasható az állami horgászjegyen. (vhr. 25. § (1) bek.)

- A fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt fogási méretnél kisebb halfaj egyedét akár élő, akár élettelen állapotban van, haladéktalanul és kíméletesen kell a vízbe visszahelyezni. (Hhtv. 40. §)

- A horgász a méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta legfeljebb összesen öt darabot, de fajonként legfeljebb három darabot, kősüllőből naponta három kilogrammot foghat ki. A méretkorlátozás alá nem tartozó fajokból naponta összesen tíz kilogramm fogható ki. Amennyiben a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel a tíz kilogrammos súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni. (vhr. 27. § (1) bek.) A vízterületek nagysága és haleltartó képessége igen sok vízterületen nem teszi lehetővé a törvény által a naponta fogható mennyiségi korlát alkalmazását, ezért a vízhasznosító szervezetek helyi horgászrendi előírásban szabályozzák a naponta, hetente, vagy évente fogható halmennyiséget.

- Az állami gyermek horgászjeggyel rendelkező gyermekhorgász (14 év alatt) méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból pedig naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. (vhr. 27. § (2) bek.) A kisebb vízterületeken a gyermekhorgász által fogható halfajokat és a mennyiséget, valamint az alkalmazható horgászmódszert is horgászrendi előírásokkal korlátozhatják.

- A kifogott halat a korábban kifogottal és megtartottal kicserélni tilos. (vhr. 27. § (1) bek.)

- A horgászatra jogosító területi engedéllyel rendelkező személy legfeljebb kettő (egyenként legfeljebb három horoggal felszerelt) horgászkészséget, valamint egy darab, egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat. (vhr. 26. § (2) bek.)

- A gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség használható. (vhr. 26. § (3) bek.)

- A törvény által tiltott halászati és horgászati módszerek: Tilos a hal fogásához váltóáramú elektromos eszköz (elektromos halászgép), mérgező vagy kábító hatású anyag, robbanóanyag, szúrószerszám, búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata, valamint a gereblyéző horgászati, illetőleg hurokvető halászati módszer alkalmazása. Tilos folyóvízen olyan halfogó-eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása, amely átlagos vízállás esetén a folyó, illetve a holtág, mellékág medrének felénél többet keresztirányban folyamatosan elzár. Tilos egyenáramú eszközzel (elektromos halászgép) a hal fogása kivéve, ha a tilalom alól a halászati hatóság indokolt esetben, a jogosult kérelmére, illetőleg hozzájárulásával keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalak begyűjtéséhez, ártéren végzett ivadékmentéshez, rendkívüli kár elhárítása miatt szükséges lehalászáshoz, tudományos célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtéséhez eseti engedéllyel felmentést nem ad. (Hhtv. 23. 24. §)II. A HORGÁSZAT RENDJEE fejezet előírásainak hatálya kiterjed mindazon vizekre, amelyek a szervezett horgászközösségen - a MOHOSZ-on - belül, az országos, illetve megyei, területi szövetség, vagy valamely horgászegyesület halászati jogosultságába, haszonbérletébe tartoznak, illetve mindazon más vízterületre, ahol ezt előírják az ott horgászók számára.A vizek különbözőségéből fakadóan és a gazdálkodás helyi adottságai miatt részletesebb, általában szigorúbb szabályozást tesznek szükségessé, amit az e vizekre életbe léptetett úgynevezett helyi horgászrendek tartalmaznak. Ezeket a horgászati-halászati hasznosítók állapítják meg és általában feltüntetik a területi engedélyeken, vagy más formában teszik közzé. A helyi horgászrend egyes jogszabályi előírásoktól is eltérhet általában, szigoríthat, vagy egyes esetekben a halászati hatóság engedélyével enyhíthet is. Ha a horgász számára ismeretlen vízen kíván horgászni, előzőleg kötelessége megismerni a helyi horgászrendet az országos szabályozástól eltérő előírásokat. A horgászat megkezdése előtt arról is meg kell győződnie, hogy a birtokában lévő területi engedély érvényes-e az adott vízterületre. Az olyan horgászt, aki a horgászrendekben foglalt rendelkezéseket nem tartja meg, egyesülete vonja fegyelmi úton felelősségre. A törvényi és halászati hatósági előírások megsértése halvédelmi szabálysértési eljárást von maga után.1. A horgászok környezetvédők és ennek mindig meg kell mutatkozni magatartásukban, ezért óvják a vizek állat és növényvilágát. A horgászok szervezetei pedig jelentős anyagi áldozatvállalással pótolják, értékes halfajokkal fejlesztik a vizek halállományát.2. A vizek környezetének védelméből fakadóan a horgászat során tilos a vízi és vízparti élőhelyek károsítása, a halak szándékos zavarása. Az észlelt víz- és környezetszennyezést, kivált a halpusztulást és a halbetegséget a horgász haladéktalanul jelentse a horgászrend mellékletében megtalálható tájékoztató anyagnak megfelelően a vízhasznosítónak, a halőrnek, az illetékes környezetvédelmi, vízügyi felügyelőségnek, a halászati hatóságnak, vagy más hivatalos személynek, szervnek.3. Az etetés a horgászat eredményességét segíti. Etetőanyagot megfelelő minőségben és mindig mértéktartó mennyiségben használjunk. A víz minőségének védelme érdekében tilos minden olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja. A szoktató etetést egyes vizekre szóló rendeletek, vagy a halászati hatóság, illetve a helyi horgászrend megtilthatja.4. Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely kialakításához, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges és a helyi horgászrendben esetleg meghatározott mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása és a partvédelmi létesítmények megbontása.5. Amennyiben egész éven keresztül nem kifogható, védett, vagy fokozottan védett halfaj kerülne horogra (vagy csalihalfogó hálóba), akkor azt igen nagy körültekintéssel kell a horogról levenni, vagy mélyre nyelés esetén a zsinórt a hal szája előtt elvágva a fogott halat haladéktalanul, gondosan kell a vízbe visszahelyezni.6. A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Halat a vízparton, vagy a vízen tisztítani nem lehet, vízparton kizárólag csak ott tisztítható, ahol erre kijelölt hely van. Szemetet, étel-, ital-, és horgászcsali-maradékot, vagy más hulladékot a horgászhelyen hátrahagyni tilos. Ha a vízparton nincs erre a célra kialakított szemétgyűjtő, a horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet és annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.7. Védett természeti területekre eső horgászvizeken a horgásznak kellő gondossággal kell ügyelni a természetvédelmi, nemzeti parki előírások betartására.8. Horgászni csak a vízi közlekedési rend elsődlegességének betartásával szabad. A horgászat során az esetleg használt karót, bóját a horgászat befejeztével a vízből el kell távolítani. A csónak tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori rendeleti előírásoknak megfeleljen. A csónak vezetője köteles a Hajózási Szabályzat rendelkezései szerint vezetni a vízi járművet. A csónakkal kellő távolságban kell elhaladni a parttól, a horgászpadtól vagy csónakból horgászók bevetett felszereléseitől, a motoros vízijármű használata esetén a sebességet csökkenteni kell a indokolatlan hullámverés elkerülése érdekében.9. A kijelölt fürdőhelyeken - azok fürdőzők általi látogatottsága idején - csak a kijelölő hatósággal, a strand tulajdonosával, kezelőjével egyeztetett időpontban szabad horgászni.10. A horgász sötétedés után - ha közvilágítás nincs azon a területen -köteles horgászhelyét folytonosan és jól látható módon megvilágítani.11. Folyóvíz jegén horgászni tilos. Állóvíz jegén csak ott szabad, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket köteles szembetűnően megjelölni. A horgászhelyet a jégen nem szabad járművel megközelíteni. A 14 éven aluli gyermekhorgász a jégen is kizárólag csak felnőtt felügyeletével horgászhat.12. A horgász egyidőben kizárólag két horgászbottal (botonként 3-3 horoggal) horgászhat. A vízhasznosító a helyi horgászrendben szigoríthatja a horgászeszközök és módszerek használatát. A két horgászbot mellett egyidejűleg használható 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló, mellyel csak ragadozó halak horgászatához fogható csalihal. Tilos a csalihalfogó hálóval étkezésre vagy háziállatok etetésére szánt halat fogni, valamint használatakor a bevetett horgászkészségektől eltávolodni. Az egy négyzetméternél nagyobb emelőháló, más hálótípus, vagy csalihalfogó varsa használatát a törvényi előírások nem engedélyezik.13. A horgot a csalival horgászbottal lehet a kívánt helyre bevetni. Kivéve, ha a víz hasznosítója, haszonbérlője a helyi horgászrendben másként nem rendelkezik.14. A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Ez a sportszerűség elve. Kivéve, ha a víz hasznosítója a helyi horgászrendben másként nem rendelkezik. Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni.15. A horgász a halászati hatóság, vagy a horgászszervezet, vízhasznosító által kíméleti területté nyilvánított vízrészen a horgászati tilalmat, továbbá egyes vízterületeken a vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi hatóság által meghatározott korlátozásokat is köteles betartani.16. A horgászhely, a módszer, a felszerelés és a csali úgy választandó meg, hogy a hal kifogásakor annak lehetőség szerint ne okozzon kárt. A kifárasztott hal zsákmányul ejtéséhez a merítőszák, illetve egyes nagytestű halfajok fogása során vágóhorog használata elvárható. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos. A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) a vízben kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe. A megtartott halat a később fogott másik hallal kicserélni tilos.17. A horgászat során a fogott halat a horgász csak maga mellett tárolhatja. A hal tárolására megfelelően tágas, lehetőleg karikás haltartó szákot használjunk, melynek anyaga csomómentes legyen. A fémből készült tartószák komoly sérüléseket okozhat a halaknak, ezek használatát mindenképpen kerüljük. A megfogott halat tartószákban, vagy egyéb tárolóeszközben huzamosabban több napon keresztül ne tároljuk, illetve a néhány napig tárolt hal élve, vagy elpusztulva sem bocsátható vissza a vízbe.18. A fajlagos halfogási tilalom idején olyan horgászmódszert kell választani, mellyel elkerülhető az éppen tilalom alatt álló, ívó halak megfogása.19. Ha méreten aluli, vagy tilalmi időben fogott hal a horgot mélyen lenyelte és azt sérülés okozása nélkül nem lehet eltávolítani, akkor a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni és a halat a benne hagyott horoggal együtt kell a vízbe visszahelyezni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés olyan esetekre, amikor a hal villantó, balinólom vagy más műcsali hármashorgát nyelte mélyen le, de a horgot ilyenkor is a legnagyobb kímélettel kell kiszabadítani.20. Tilos a horognak olyan mozdulattal való behúzása (rángatása), hogy az kívülről akadjon a hal testébe ("gereblyézés"). Tilos olyan szereléket használni, amely eleve ilyen rendeltetéssel készült. (Pl. ólomba rögzített nagyméretű egyes vagy hármas horog, vagy a főzsinórra előke nélkül közvetlenül felkötött, vagy a műcsali elé kötött egyes és hármas horog.). A gereblyézés a halaknak komoly sérülést okoz, így a halvédelmi szabálysértésen kívül állatkínzásnak minősül és büntetőeljárást vonhat maga után.21. Tilos olyan módszert alkalmazni, amellyel a hal önmagát akasztja a horogra.22. A horgászmódszerek igen sokfélék. A horgászat technikájának és eszközeinek fejlődésével új és új módszerek és ezeket szolgáló horgászeszközök alakulnak ki. A törvényi előírások a tiltott módszereket szabályozzák, a horgászat országos szabályai a horgászat általános kérdéseit szabályozza. Az egyes speciális horgászmódszerek konkrét szabályozására a vízterület helyi horgászrendjében a vízhasznosítónak van lehetősége.23. A horgász a törvényi előírások szerint köteles a fogási naplót vezetni és év végén összesíteni, majd az azon feltüntetett határidőig a fogási naplót, annak kiadójának megküldeni, leadni. Állami horgászjegyet csak az a személy kaphat, aki az előző évi fogási naplóját leadta. A horgász a kifogott hal mennyiségéről és faj szerinti összetételéről köteles a fogási naplót vezetni és naponta a horgászat befejezése után a fogási naplóba be kell jegyezni halfajonként az aznap kifogott mennyiséget. A horgászkezelésű vizeken és más vizeken is, ahol azt előírják a mérettel és darabszám korlátozással védett halat a fogást követően azonnal, a horgászat folytatása előtt be kell írni, míg az egyéb, mérettel nem védett halakat, azok mennyiségét aznap a horgászat befejeztével, a horgászhely elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.24. Tilos foglalt helyet a vízen vagy a parton akár rendszeres etetésre, akár más címen létesíteni, fenntartani és megjelölni. Kivéve, ha a víz hasznosítója a helyi horgászrendben másként nem rendelkezik.25. A horgász joga és lehetősége a szabályok és a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni és az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését, a rongálást hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége stb.) bejelenteni.26. A vizsgázott és a halászati hatóság által fényképes halászati őri (halőri) igazolvánnyal ellátott halőr hivatalos személy. A horgásztól az ellenőrzés során elkérheti horgászatra jogosító okmányait és a személyazonosításra alkalmas okmányát is. Jogosult átvizsgálni a horgászati eszközöket, a módszert és a horgászzsákmányt a tilalmi idő, a méret- és darabszám korlátozás vonatkozásában. Az előírások megszegése esetén jogosult a kifogott halat visszahelyeztetni, visszahelyezni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani. A halőr halvédelmi szabálysértés esetén a területi engedélyt elveszi és az állami horgászjegyet is visszatartja a hatósági és fegyelmi eljárás megindítása miatt. A halászati őr az őrzött területen gyanú esetén a jármű átvizsgálásáról is intézkedhet, ha a halállomány és élőhelyének őrzése céljából annak ellenőrzése is szükséges. A halászati őrzés részletes szabályait és lehetőségeit a halászatról és horgászatról és mezőőrökről szóló törvény szabályozza.27. A törvényi, rendeleti, hatósági előírások megsértése büntetőjogi, vagy halvédelmi szabálysértési eljárással, pénzbírság kiszabásával és az állami horgászjegy váltási lehetőségből meghatározott időszakra való kizárással jár. Az országos, vagy helyi horgászrend előírásainak megsértése horgászrendi vétség, mely fegyelmi eljárást von maga után.III. A HORGÁSZAT ETIKA SZABÁLYAA horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kultúrált ember, a horgász megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat, ezért fokozottan ügyeljünk a viselkedési normák betartására.1. A horgász a vizek partján kikapcsolódva, a halfogáson keresztül élményt szerezve, felfrissülve mindig a sportszerű horgászatra, a szabályok betartására, a természeti környezettel való összhangra és nem mindenáron történő halfogásra törekszik.2. A horgászok kikapcsolódásának lényege a vizek, partok csendje, nyugalma, felüdülést jelentő természeti környezete és a halfogás élménye. Azért, hogy mindez érvényesülhessen a horgász kerülje a kiabálást, hangoskodást, a technikai eszközök hangos működtetését és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató beszédstílustól, vízpartokra nem illő viselkedéstől nehogy ezzel mások pihenését, kikapcsolódását megzavarja.3. A horgász alapvető érdeke a vizek környezetének, természeti értékeinek, a halállományának védelme, ezért tekintse kötelezettségének a horgászhelyének tisztántartását és a vize, egyesülete környezetvédelmi munkájában való részvételt. Mindenkor védjük a halak élőhelyét a vizeket és vízparti környezetet. A felelős horgász tiszteli a környezetet. Horgászatkor ne hagyjunk semmilyen szemetet - beleértve a kopott, levágott damilokat, horgokat (ezek veszélyesek lehetnek másokra és az állatvilágra is), csalikat magunk után a vízen, a vízparton, a víz környezetében. Soha ne öntsünk ki semmilyen szennyezőanyagot sem a vízbe, sem a talajra. A horgászhelyünket tartsuk mindig szemétmentesen és tisztán hagyjuk hátra. A területről elvitt hulladékot megfelelő módon, az erre a célra kijelölt nyilvános szeméttartókba, konténerekbe, vagy az otthoni szemétgyűjtőkbe helyezzük el. Minimalizáljuk a vizek, vízfolyások töltéseinek és partszakaszainak az erózióját, pusztulását. Támogassuk a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi törekvéseket. Értesítsük a vízhasznosítót (halőrét), és az illetékes hatóságot a bekövetkezett környezetkárosodásról, vízszennyezésekről, halbetegségekről.4. Minden személy, aki horgászik a vizeken, a vízpartokon egyenlő függetlenül kortól, nemtől, beosztástól, tapasztalattól. Legyünk udvariasak más horgásztársakkal, tiszteljük más horgászok jogait. Tartsuk tiszteletben a többi horgász és a szabadban pihenni vágyók jogait. Tiszteljük a tulajdonjogokat és ne kövessünk el birtokháborítást magánkézben lévő földeken és vizeken.5. Rendszeresen gyarapítsuk horgászati ismereteinket és tudásunkat. Folyamatosan keressünk új ismereteket és tapasztalatokat. Osszuk meg tudásunkat és tapasztalatainkat másokkal. Gyakoroljuk és tartsuk be a horgászatra vonatkozó szabályokat. Ismerjük meg és tartsuk be a hajózási szabályokat is. Részesítsük előnyben a sporthorgászatot és mindig tartsuk be a horgászrendi előírásokat. Legyünk együttműködőek és megértőek a bennünket képviselő, a közösségi döntést végrehajtó horgászegyesületünk felé, munkánkkal, javaslatainkkal segítsük az egyesület törekvéseit.6. A horgászversenyek és a horgász versenysportnak a törekvése a felszerelések, a fogástechnika fejlesztése az eredményesség és halat kímélő módszerek kialakítása érdekében. A horgászversenyek mottója: a megfogott hallal való kíméletes bánásmód, a halak biztonságos élvetartása, majd a mérlegelést követő mielőbbi elengedése. A három órát meghaladó versenyek során a halak kímélése a gyakori , szakaszos mérlegeléssel és visszaengedéssel valósul meg.7. A nagy látogatottságú, kedvelt horgászhelyeken a később érkezők mindig úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és horgászkészségünk bedobása ne jelentsen másokra balesetveszélyt. Adjunk másnak is helyet, teret a horgászathoz. Ne zsúfolódjunk össze, tartsunk kellő távolságot egymástól. Olyan felszerelést használjunk, amivel irányítani lehet a halat és amivel távol tudjuk tartani a többi horgásztól. Amikor valaki mellettünk akaszt egy halat és várható, hogy az a fárasztáshoz az előttünk lévő területre is szükség lesz akkor vegyük ki a felszerelésünket a vízből ezzel is segítsünk a horgásztársnak a hal megfogásában. Lehetőleg gyorsan szákoljuk meg a halat, hogy a többi horgász visszatehesse horgászkészségét a vízbe.8. A horgászat során becsüljük és védjük a vízi környezet minden lakóját és mindig kíméletesen bánjunk minden hallal. Ha valamely vízszakaszon sorozatosan méreten aluli, vagy fajlagos tilalom alatt álló hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében változtassunk helyet és szükség szerint módszert. Ez akkor is indokolt, ha szabályosan horgászva sorozatosan kívülről akad a halba a horog. Szándékosan sohase akasszunk halat kívülről! Az etikus horgász elengedi azokat a halakat, melyek kívülről akadtak.9. Horgászat közben mindig gondoljuk át, hogy fogásunkból mennyi halra van szükségünk, és csak annyi halat tartsunk meg, amennyire szükségünk van, ne dobjuk el pazarlóan halzsákmányunkat. A szükségtelen mennyiségű halat és azokat, melyeknek elvitelét az előírások tiltják, a fogást követően óvatosan és sértetlenül, nagyon kíméletesen engedjük vissza, lehetőség szerint ki se vegyük a vízből. Ha kíméletesen visszaengedjük a halakat, később újra lehetőség nyílik majd a megfogásukra. Mindig megfelelő módon tároljuk a fogott halat! Ne pocsékoljuk, dobjuk ki a szemétbe a megfogott halzsákmányt. Ne tartsunk meg halzsákmányt csak azért, hogy mutogassuk, felvágjunk vele. A halakat ne tegyük ki lassú fulladásnak. A hal megölése mindig legyen gyors és humánus.10. Tegyünk meg mindent a nem honos növények és állatok nem kívánatos terjedésének megakadályozása érdekében. Ismerjük meg a nem kívánatos fajokat, és segítsünk megelőzni elterjedésüket. Horgászként sohase telepítsünk halakat, vagy növényeket a vizekbe. A haltelepítésekre csak a víz hasznosítójának van joga. Ne használjunk olyan élő csalihalat, amely más vízterületről származik, és ne telepítsünk idegen halfajokat, mivel azok életben maradva elszaporodhatnak horgászvizeinkben. Tegyünk meg mindent az invazív, idegen, terjeszkedő halfajok elszaporodásának megelőzése érdekében.11. A horgász óvja, védi a vizek halállományát és nem irigyli másoktól a halfogás élményét. Tapasztalataival, tanácsaival lehetősége szerint segíti horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgászvendégeket, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.12. A horgász a halőrök és más hivatalos személyek által végzett ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászokért, a vizek halállományának és környezetének védelme érdekében végeznek.13. Azokat a horgászokat, akik megszegik a törvényeket és az előírásokat, erre figyelmeztessük, vagy jelezzük a szabálytalanságot a halőr, a vízhasznosító részére.14. A vízparti és nyíltvízi horgászat veszélyforrásokat is rejt, ezek elkerülése és a kultúrált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok fogyasztásától. A sportszerű, etikus horgászok azok, akik mindenkor figyelnek a vizek halállományára, a víz környezetére, természeti értékeire, betartják a törvényi és horgászrendi előírásokat és a horgászat általános etikai alapelveit.

MOHOSZ ElnökségeBudapest, 2010. január 1.

			

Vendég horgászrend


1. Érkezéskor és távozáskor felszólítás nélkül a halőrnél jelentkezni kell2. Napijegy megváltásáig a horgászhely nem foglalható el.3. Távozáskor felszólítás nélkül a gépjárművet, és kérés nélkül minden csomagot meg kell mutatni a halőrnek.4. Horgászni csak érvényes napijeggyel lehet, a jegy megváltásával a horgász a horgászrendet elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti.  A szabályokat megszegő horgászt , az ellnörzéssel megbizott személy, vagy személyek a tó területéről kitiltja!  A tavon az érvényben lévő állami horgászati törvények és szabályok betartása kötelező.  5. A halőr állami horgászengedély hiányában a belépést megtagadja.6. Felszerelés  Felnőtt: Napijegyenként 2 bot használata engedélyezett maximum 2 horoggal.   Ifi: 1 bot szabadon választott felszereléssel  Gyermek: 1 bot könnyű úszós felszereléssel  Pergető és műcsalis módszer nem engedélyezett!7. Hármas horog használata TILOS8. A halőr kérésére a készséget meg kell mutatni9. Halpaplan , sebfertőtlenítő használat ajánlott, nagyobb példányokat jelezze a halőrnek, aki fertőtlenít és mérlegel ,és fényképez.    10. ELVIHETŐ nemes hal:   	Felnőtt horgász: 2 db nemes hal max.:6 kg összsúlyban és egyéb hal 3 kg összsúlyig.	Ifi horgász: 1 db nemes hal max. 3 kg. összsúlyban és egyéb hal 2 kg összsúlyig.	Gyermek horgász: Egyéb hal 2 kg összsúlyig.11. Méretkorlátozás:	Ponty 30 cm 	Nyurga ponty , Amur , Balin, Csuka, Balin, 40. cm	Süllő 30 cm.	Harcsa: 60 cm. Fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm.	COMPOT, FEKETESÜGÉRT ,KOI PONTYOT ,ARANYKÁRÁSZT ARANYHALAT azonnal vissza kell engedni.12. A fogott halat haltartóba kell tenni,vagy vissza kell engedni.13. Amennyiben a 2 db nemes halat a horgász megfogta és haltartóba helyezte a horgászkészség addig nem dobható a tóba míg a fogási naplóba és napijegybe a fogást be nem jegyezte A 2db nemes hal kifogása után a horgászatot nem szükséges befejezni,de a kifogott halat vissza kell engedni a horgásztóba,.Egyéb halat a horgászat befejeztével.szükséges beírni.14. Halat cserélni TILOS15. A kifogott halat másnak átadni nem lehet.TILOS AHALTARTÓBAN ELHELYEZETT HALAK VISSZAHELYEZÉSE A HORGÁSZTÓBA .16. Etetés és etetőkosár használata engedélyezett de csak partról.	Száraz szemes etetőanyaggal és macska és kutyatáppal etetni TILOS.17. Etetőhajó használata TILOS.18. Éjszakai horgászat csak tag felügyeletével lehetséges.19. Csoportosan érkező horgászok csak csak egyfajta jegyet válthatnak.20. Horgászni csak a tó őrház felőli oldalán lehet.   21. Az övcsatornában horgászni TILOS.22. Parkolni csak az út menetirány jobb oldalán lehetséges.     23. A kifogott halakkal, minden horgász köteles a lehető legkiméleletebben módon bánni . Szigorúan tilos a halak megjelölése és csonkítása.	A hallal durván bánó horgászt a tó területéről kitiltja a halőr!24. Az ellenőrzéssel megbízott személyeknek a horgász a haltartóban elhelyezett halat, valamint horgászkészséget kérésre köteles bemutatni.25. Kérjük a horgászokat a part és víz tisztaságára ügyelni szíveskedjenek26. A horgászat befejeztével az esetlegesen keletkező hulladékot ne hagyják a tóparton vagy a vízben.Jó pihenést és eredményes horgászatot és kellemes szórakozást kivánunk!Vezetõség